Παραδοσιακή και Σύγχρονη Τοξοβολία


   Αν και η ευρύτερη φιλοσοφία είναι κοινή για όλες τις μορφές του αθλήματος, η διαφοροποίηση ως προς τους τυποποιημένους κανόνες των αγωνισμάτων, τα υλικά κατασκευής των τόξων και τις διοργανώσεις που διεξάγονται σε όλον τον κόσμο από διάφορους φορείς, αθλητικές ομοσπονδίες και πολιτιστικούς συλλόγους, διακρίνουν την τοξοβολία σε παραδοσιακή και σύγχρονη.

 

   Γενικότερα, παραδοσιακή θεωρείται η τοξοβολία κατά την άσκηση της οποίας ο εξοπλισμός (τόξα, βέλη, στόχοι κ.α.), οι μέθοδοι και οι τεχνικές ταυτίζονται με την ιστορική παράδοση και φιλοσοφία του κάθε λαού, επιχειρώντας μία σύνδεση του σήμερα με το παρελθόν με σκοπό τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 

 

   Οι διάφορες προσπάθειες που έλαβαν χώρα κατά το 19ο αιώνα για τη θεμελίωση ενός σύγχρονου αθλήματος και η ραγδαία αύξηση των αθλητών – τοξοτών στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη οδήγησαν στην ένταξη του αθλήματος για πρώτη φορά στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1900 στο Παρίσι, θέτοντας το ορόσημο για την ανάπτυξη αυτού που καλούμε σήμερα Ολυμπιακή και Σύγχρονη Τοξοβολία.

 

 

   Στις μέρες μας, η τοξοβολία αποτελεί ένα από τα πιο διαδεδομένα ατομικά αγωνίσματα σε πάρα πολλές χώρες με εκατομμύρια αθλητές και πάμπολλες διοργανώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι σε κάποιες χώρες με ιδιαίτερη παράδοση η τοξοβολία θεωρείται ως εθνικό άθλημα, προσδίδοντάς της την αξία και το σεβασμό που της αρμόζει σε σχέση με την ιστορία.