Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Τύπου στο ΟΑΚΑ (δίπλα από τα γραφεία της ΕΟΤ),
στις 28-30 Ιουνίου 2019 (έναρξη Παρασκευή απόγευμα – λήξη Κυριακή μεσημέρι)
Εκπαιδευτής του σεμιναρίου είναι η κα. Κατερίνα Πλακούδα, Διεθνής Κριτής WA.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι Εθνικοί και Δόκιμοι εν ενεργεία Κριτές της Ε.Ο.Τ..
Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Σεμινάριο:
 Οι Δηλώσεις Συμμετοχής υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ΕΟΤ, στο email: info@archery.org.gr,
μέχρι τις 20 Ιουνίου 2019.
 Η πλήρης παρακολούθηση του προγράμματος του Σεμιναρίου είναι υποχρεωτική.
Το κόστος συμμετοχής στο Σεμινάριο είναι 25 ευρώ ανά συμμετέχοντα και θα καταβληθεί με την προσέλευσή
του στο Σεμινάριο.

Κοινοποιήστε: