ΟΑΚΑ, Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α–Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ/NA ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
Α΄ & Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΕΙΡΑ AB/CD
09:00 – 09:30 Έλεγχος εξοπλισμού
09:30 – 10:15 Δοκιμαστικές βολές
10:15 – 11:45 Α΄ ΓΥΡΟΣ
11:45 – 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:45 Β΄ ΓΥΡΟΣ

Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/ΝΓ/Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ 30μ.Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄-ΠΚΒ΄ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

ΣΕΙΡΑ AB/CD
15:00 – 15:30 Έλεγχος εξοπλισμού
15:30 – 16:15 Δοκιμαστικές βολές
16:15 – 17:45 Α΄ ΓΥΡΟΣ
17:45 – 17:15 Διάλειμμα
17:15 – 18:45 Β΄ ΓΥΡΟΣ

Πηγή: www.archery.org.gr

Κοινοποιήστε: