ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
ΑΤΟΜΙΚΟΥ, ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΓΥΡΟΥ
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ / ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
/ ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ

Ο.Α.Κ.Α., Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018

Η Ελληνική Ομοσπονδία Τοξοβολίας προκηρύσσει τον αγώνα Κυπέλλου Ελλάδος Ανοιχτού Χώρου:

2Χ50μ. – ατομικού, ομαδικού και μικτού ομαδικού Ολυμπιακού Γύρου ηλικιακών κατηγοριών Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων σύνθετου τόξου που θα πραγματοποιηθεί στο Ανοιχτό Ολυμπιακό Προπονητήριο Τοξοβολίας «Ευαγγελία Α. Ψάρρα» στο Ο.Α.Κ.Α., το Σάββατο 15 και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018.

Γενικές Διατάξεις :
1. Ο αγώνας θα είναι ατομικός με Ολυμπιακό Γύρο, ομαδικός με Ολυμπιακό Γύρο και μικτός ομαδικός με Ολυμπιακό Γύρο στις ηλικιακές κατηγορίες Ανδρών – Γυναικών / Νέων Ανδρών – Νέων Γυναικών / Εφήβων – Νεανίδων, σύνθετου τόξου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επίσημοι τόξοτες-τριες της Ε.Ο.Τ. οι οποίοι ανήκουν στην Α΄ αγωνιστική κατηγορία του αθλήματος, έχουν θεωρημένο Δελτίο Υγείας από γιατρό σε ισχύ & έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το έτος 2018.
3. Δηλώσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος AMS έως τη Δευτέρα 10/09/2018 και μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής δεν θα υπάρχει δυνατότητα επιπλέον συμμετοχών ( εκπρόθεσμων ).
4. Ενστάσεις υποβάλλονται στον Πρόεδρο των Κριτών ή τον υπεύθυνο του αγώνα με παράβολο 100 ευρώ μόνο γραπτώς από τους αρχηγούς των ομάδων ή τον εκπρόσωπο των σωματείων.
5. Για όλες τις κατηγορίες σύνθετου τόξου, ο ατομικός, ο ομαδικός και ο μικτός Ολυμπιακός Γύρος θα γίνει με τη διαδικασία του Match Round (άθροισμα βελών) σύμφωνα με τους κανονισμούς της WA (Rule Book 2).
6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας για την 8η θέση στην κατάταξη (εφόσον οι αθλητές υπερβαίνουν τους 32 ανά κατηγορία) καθώς και στους Ολυμπιακούς Γύρους (ατομικούς, ομαδικούς και μικτούς ) ισχύει η διαδικασία του shoot – off.
7. Σε περίπτωση μη συμμετοχής αθλητών οι οποίοι είχαν δηλωθεί και δεν ακυρώθηκε εμπρόθεσμα η συμμετοχή τους, ισχύει η εγκύκλιος Ε.Ο.Τ.: 2016-1.
8. Η αγωνόδικος επιτροπή εκδικάζει πιθανές ενστάσεις.
9. Η βαθμολογία αθλητών – σωματείων που θα προκύψει από τον Ολυμπιακό Γύρο έχει ως εξής:
Οι δέκα έξι πρώτοι αθλητές–τριες θα βαθμολογούνται με 16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς (κατά φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης).
Οι οκτώ πρώτες ομάδες θα βαθμολογούνται με 8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς (κατά φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης).
Οι οκτώ πρώτες μικτές ομάδες θα βαθμολογούνται με 8-7-6-5-4-3-2-1 βαθμούς (κατά φθίνουσα σειρά τελικής κατάταξης) σύμφωνα με το υπ΄ αρ. πρωτ.: 47/13-1-2017 έγγραφο Ε.Ο.Τ. για νέο σχεδιασμό αγωνιστικού προγράμματος 2017.
Σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί ο αγώνας με Ολυμπιακούς Γύρους, για την τελική κατάταξη ισχύουν οι επιδόσεις από τον γύρο κατάταξης.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:
1. Ο αγώνας είναι δηλωμένος στο αγωνιστικό πρόγραμμα της WA και γίνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι Εγκύκλιοι Ε.Ο.Τ. έτους 2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
2. Τα πρόσωπα στόχων (target faces) του αγώνα για την απόσταση των 50μ. θα είναι 80εκ. με ζώνη βαθμολόγησης από 5 έως 10.
3. Στον αγώνα ισχύει παράβολο συμμετοχής ύψους 15 ευρώ.
Όλες οι οικονομικές εκκρεμότητες καθώς και το παράβολο συμμετοχής θα πρέπει να έχει εξοφληθεί με κατάθεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ε.Ο.Τ. (αντίγραφο που να αναγράφεται η αιτιολογία και το όνομα του σωματείου ή και αθλητή πρέπει να αποσταλεί στην Ε.Ο.Τ.) το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 12/09/2018.
4. Ακυρώσεις συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μέχρι την Τετάρτη 12/09/2018 στα e-mails της Ομοσπονδίας: info@archery.org.gr και efot@otenet.gr .

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
ΓΥΡΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΤΟΜΙΚΟΙ, ΟΜΑΔΙΚΟΙ & ΜΙΚΤΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΓΥΡΟΙ
Το αναλυτικό ωρολόγιο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018.

Πηγή:

Προκήρυξη Κυπέλλου Ελλάδος Σύνθετου Τόξου

Κοινοποιήστε: