Πόσο πρέπει να ζυγίζει το βέλος σας; Αυτή είναι μια κρίσιμη ερώτηση αφού το βάρος ενός βέλους καθορίζει άμεσα τη φυσική της κάθε βολής.

Τα βέλη εκτοξέυονται μέσω της κινητικής ενέργειας που παράγεται ανάλογα με το σχεδιασμό του κάθε τόξου. Αυτή η ενέργεια μεταφέρεται στο βέλος όταν ο τοξότης απελευθερώνει κατά την βολή. Το βάρος ενός βέλους σχετίζεται με την ταχύτητα, τον ρυθμό πτώσης και την διείσδυση εντός του στόχου. Οι τοξότες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την απόδοση του βέλους, δοκιμάζοντας διαφορετικά βάρη.

Τα βέλη διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες βάρους: ελαφρύ, μεσαίο και βαρύ. Τα ελαφρύτερα βέλη πετούν ταχύτερα και μπορούν να ομαδοποιηθούν πιο σφιχτά, αλλά είναι συχνά πιο δύσκολο να συντονιστούν. Τα βαρύτερα βέλη πετούν πιο αργά αλλά αντιστέκονται καλύτερα στον άνεμο και διεισδύουν βαθύτερα.

Η επιλογή λάθος βάρους βέλους για ένα τόξο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον εξοπλισμό και να τραυματίσει τον τοξότη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι κατασκευαστές σχεδιάζουν τα τόξα για συγκεκριμένα ελάχιστα βάρη βέλους.

Η ιστοσελίδα Archery360 σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της κάνει μία εισαγωγή στις βασικές παραμέτρους επιλογής του κατάλληλου βάρους.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.archery360.com/2018/06/14/how-to-calculate-arrow-weight-and-why/

Κοινοποιήστε: