Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

ΣΕΙΡΑ ABC
ΜΙΚΡΕΣ ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Π–Κ / ΠΠ–ΠΚ / ΠΠΒ΄-ΠΚΒ΄
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ A–Γ / ΝΑ–ΝΓ / Ε–Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
09:00 – 09:30 Έλεγχος εξοπλισμού
09:30 – 10:00 Δοκιμαστικές βολές
10:00 – 11:00 Α΄ ΓΥΡΟΣ
11:00 – 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:15 Β΄ ΓΥΡΟΣ

______________________________

Κυριακή 10 Ιουνίου 2018

ΣΕΙΡΑ ABC
Α΄ & Β΄ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α–Γ / ΝΑ– ΝΓ / Ε–Ν ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ & ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
09:00 – 09:30 Έλεγχος εξοπλισμού
09:30 – 10:00 Δοκιμαστικές βολές
10:00 – 11:00 Α΄ ΓΥΡΟΣ
11:00 – 11:15 Διάλειμμα
11:15 – 12:15 Β΄ ΓΥΡΟΣ

Πηγή: Ελληνική Ομσπονδία Τοξοβολίας

Κοινοποιήστε: