Το Άθλημα – Η Ιστορία – Τα Αγωνίσματα


 

 

 

Ο Άνθρωπος και το Τόξο


 

   Από την ύστερη παλαιολιθική εποχή έως και τις μέρες μας, η εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού συνδέθηκε άρρηκτα με την άσκηση της τοξοβολίας.

   Είτε επρόκειτο για θήρα είτε για μάχη, η ανάγκη εξάσκησης και τελειοποίησης των τεχνικών χρήσης του τόξου καθώς και η ανάδειξή του από διάφορους πολιτισμούς ως ένα διαχρονικό σύμβολο πνευματικής αναζήτησης και  αυτοκυριαρχίας, οδήγησε στην ανάπτυξη και της αθλητικής τοξοβολίας.

   Με την εξέλιξη αυτή, το τόξο και τα βέλη ως όπλα άλλαξαν εντελώς τις σχέσεις των ανθρώπων με το κυνήγι και τον πόλεμο αφού κατέστησαν μη αναγκαίες τις έννοιες της σωματικής δύναμης και του μεγέθους και ενέταξαν ευρύτερες κοινωνικές ομάδες στις καθημερινές δραστηριότητες για την ανθρώπινη επιβίωση.

   Ένα σύντομο ιστορικό για τις ρίζες και την διάδοση της τοξοβολίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα της παγκόσμιας ομοσπονδάς ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

A BRIEF HISTORY OF ARCHERY”